Algemene voorwaarden De reis van de man


1. Intakegesprek

De reizen verschillen qua zwaarte. Een groot aantal factoren speelt daarbij een rol: de afstanden per dag op de reis, het aantal hoogtemeters dat je per dag aflegt, de begaanbaarheid van de paden, de hoogte waarop je verblijft en de opbouw van de reis. 

Voor de reizen in het buitenland zal er met elke deelnemer een intakegesprek plaatsvinden om samen te kijken of je aan die reis kunt deelnemen. De intake kan individueel of tijdens een startbijeenkomst. Wanneer de deelnemer niet aanwezig is op de startbijeenkomst zijn de kosten voor een individuele intake meerprijs. Ervaring met wandelen, hoogte en andere elementen worden besproken. De reisgidsen hebben veel ervaring met wandelen en hiken. Ook met mensen die niet of nauwelijks (in de bergen of lange afstanden) hebben gewandeld. Bij twijfel kan je contact opnemen. Bij medische klachten wordt aangeraden contact op te nemen met een arts en dat vervolgens te overleggen met DEREISVANDEMAN. Naast het fysieke aspect zal ook dat wat de deelnemer wil bereiken met deelname tijdens de startbijeenkomst worden besproken. We willen goed voorbereid op weg. 

 

2. Wat gebeurt er na het intakegesprek

a. Het intakegesprek is positief. In dat geval ontvang je een (digitaal) formulier waar je de benodigde (persoons) gegevens invult en akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden DEREISVANDEMAN.
b. Uit de intake komt de conclusie dat het niet verstandig is om mee te gaan. De reis is fysiek te zwaar, het programma past niet bij jouw ontwikkelproces, je hebt moeite met de begaanbaarheid van de paden of de reis is te oncomfortabel voor jou. Dit zou zijn weerslag hebben op de groep en het groepsproces. Dan kijken we of er een alternatief is.


3. Uitrusting

Bij deelname aan de reis ontvang je van DEREISVANDEMAN een paklijst. Het verdient de voorkeur om deze lijst zo snel mogelijk te raadplegen. Met name de verplichte spullen dienen bij elke deelnemer in het bezit te zijn. Indien bij de start van de reis de verplichte spullen niet aanwezig zijn dan kan deelname aan de reis worden geweigerd. Dit ter bescherming van jezelf of de groep. Veel van de noodzakelijke materialen zijn ook te huur. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

 

4. Persoonsgegevens

Wij verzoeken je vriendelijk je eigen persoonsgegevens bij aanmelden goed door te geven. Gebruik de officiële naam die in je paspoort staat.

 

5. Het comfort van de reizen 

Tijdens kampeertrektochten gaan we terug naar de basis, zo dicht mogelijk bij de natuur. Het is een onderdeel van de reis. Je slaapt in tweepersoonstenten samen, tenzij je zelf tegen meerprijs een eenpersoonstent aanvraagt.  We koken zelf, uiterst eenvoudig. We zijn tijdens deze tochten sterk weersafhankelijk. Bij slecht weer kan het nodig zijn uit te wijken naar een (berg)hut. De kosten hiervan zijn niet bij de pakketprijs inbegrepen en bedragen doorgaans rond €60 per nacht, inclusief diner en ontbijt. Als er gebruik wordt gemaakt van berghutten dan wordt er met meerdere mensen op een kamer geslapen. Dat kan niet anders. Daar is doorgaans geen keuze in. Wanneer we gebruikmaken van  accommodaties voor residentiële trainingen worden die met veel zorg uitgekozen. Ze zijn over het algemeen goed, maar gericht op zo dicht mogelijk in of bij natuur, privacy en zelfvoorziening. Ook hier slaap je doorgaans op tweepersoonskamers, zonder keus. Wanneer een eenpersoonskamer noodzakelijk is neemt de deelnemer dan ook vooraf contact op met DEREISVANDEMAN om te overleggen of dit mogelijk is.


7. Heen en terugreis

De heen- en terugreis en het lokale vervoer naar de locatie wordt door de deelnemer geregeld. DEREISVANDEMAN geeft algemeen advies over vliegvelden en lokaal vervoer. Eventueel kunnen transfers verzorgd worden. DEREISVANDEMAN geeft de datum, tijdstip en lokatie aan waar wordt verzameld, en stimuleert carpoolen en ondersteunt bij het organiseren hiervan.

 

8. Geen kant-en-klare reis, maar maatwerk

Indien je een reis op maat wenst, dan kan je contact opnemen met  je wens of vragen. Voor maatwerk gelden vaak aanvullende voorwaarden.

 

9. Betalingsvoorwaarden

Nadat de aanmelding binnen is ontvang je per e-mail een bevestiging en factuur. Hierop staat de hoogte van de aanbetaling vermeld, namelijk 25%. Deze aanbetaling dien je per direct te voldoen. Je reservering is definitief zo gauw de aanbetaling door DEREISVANDEMAN is ontvangen. Na aanmelding heb je 7 dagen bedenktijd waarbinnen kosteloos geannuleerd kan worden. Uiterlijk 6 weken voor vertrek moet het restant zijn voldaan.

 

 10. Annulering cliënt

De annuleringskosten bedragen tot 2 maanden voor aanvang € 35,--. De annuleringskosten tussen 2 maanden en 1 maand voor vertrek zijn 25% van de totaalprijs. Bij annulering binnen een maand voor vertrek zijn de annuleringskosten 100%. Hiermee borgen we de continuïteit van het programma voor de andere deelnemers. Bij de reizen is het mogelijk een annuleringsverzekering af te sluiten voor wie zich tegen dit risico wil verzekeren. in geval de verzekering niet uitkeert kan DEREISVANDEMAN een voucher aanbieden voor het volledige bedrag minus daadwerkelijk voor die deelnemer reeds gemaakte kosten. 

Voor een geannuleerde plek biedt DEREISVANDEMAN de deelnemer of organisatie steeds de mogelijkheid zich te laten vervangen door een collega/vriend. Ook bij deze potentiële deelnemer zal eerst een intakegesprek plaatsvinden. 
Afwezigheid evenals vroegtijdig vertrek worden niet gecompenseerd. 


 11. Doorgang van de reizen

DEREISVANDEMAN garandeert doorgang van een groepsreis op basis van het minimumaantal definitieve deelnemers. Het minimumaantal deelnemers dat nodig is om vertrek van een reis te garanderen kan per reis verschillen en wordt per reis van tevoren aangegeven.

Wanneer deelnemers onverhoopt annuleren op een reeds gegarandeerde reis, kan het voorkomen dat deze reis niet langer het minimumaantal deelnemers heeft. De vertrekgarantie komt dan niet te vervallen. De reis gaat dan gewoon door.

 

12. Verhindering van de begeleiders

Mocht een begeleider van DEREISVANDEMAN door ziekte, een ongeval, een overlijden of een andere reden verhinderd zijn dan zoekt DEREISVANDEMAN binnen zijn netwerk van coaching – en outdoorprofessionals een geschikte vervanger.

 

13. Annulering door DEREISVANDEMAN

DEREISVANDEMAN heeft steeds het recht om een geplande reis te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding uit de keren. In dat geval hebben de reeds ingeschreven deelnemers het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde bedrag integraal terugbetaald.

 

14. Aansprakelijkheid

1.  De deelnemer wordt er expliciet op gewezen dat DEREISVANDEMAN, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële, lichamelijk letsel als dood), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de reizen.

2.  De aansprakelijkheid van DEREISVANDEMAN is beperkt tot de hoogte van het cursusbedrag.

3.  DEREISVANDEMAN is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

15. Verantwoordelijkheden deelnemer

1.  De reisleider(s) hebben allemaal veel ervaringen in de bergen, hiken en wandelen. Ook met deelnemers die niet of nauwelijks in de bergen zijn geweest. Maar elke deelnemer is uiteindelijk individueel verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Afhankelijk van de reis is een redelijk tot goede fysieke conditie vereist.

2.  Er zijn momenten in de bergen dat het voor de veiligheid van de groep noodzakelijk is zonder discussie direct alle instructies van de leiding op te volgen. 
3.  Eenvoudige medische problemen kunnen worden opgevangen door de reisleiders.

4.  In geval van ernstige medische problemen en/of ongeval kan vaak enkel door evacuatie per helikopter. Alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer.

5.  Deelnemers zorgen zelf voor een adequate reisverzekering. Bij de bergreizen is hiervoor essentieel dat de verzekering helikopterredding in de bergen dekt bij wandeltochten op gebaande paden. Deelnemers hebben daarnaast de keuze een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij ons bekende en goede opties zijn via de ANWB en Europeesche (beide ook met annuleringsverzekering mogelijk), en via de NKBV (een kale reisverzekering inclusief bergsport).  

6.  Het beëindigen van een buitenlandse reis (in afgelegen gebieden) om wille van ontoereikende fysieke capaciteiten is in overleg altijd mogelijk.


 

16. Milieubeleidsverklaring

DEREISVANDEMAN is zich bewust welke effect reizen heeft op de natuur. DEREISVANDEMAN hecht dan ook grote waarde aan het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten. De reizen worden waar mogelijk georganiseerd op afstand voor auto of trein. Carpoolen wordt altijd organisatorisch ondersteund door DEREISVANDEMAN. Verder staat respect voor de natuur hoog in het vaandel. We leven en reizen in verbinding met de natuur. Natuurlijk laten we niets achter in de natuur en proberen zo min mogelijk het leven daar te verstoren.