Artikel LinkedIn april 2023 

Mijn lessen bij Kaka Wera in Brazilië

Ik ben leerling bij een inheemse meester. Hier in Brazilie, waar ik nu sinds zeven maanden woon. Mijn mentor en meester is Kaka Wera. Hij stamt af van het grootste inheemse volk in Brazilie, de Tupi Guarani. Kaka is onder andere professor, schrijver en therapeut, wereldwijd al 30 jaar actief in het overdragen van de holistische visie, rituelen en voorouderlijke wijsheid van inheemse volkeren. Ongelooflijk dat ik van deze grootmeester mag leren, en weer mag delen met andere mannen. Een begin.
De basis filosofie: volgens de drieduizend jaar oude Tupi traditie zijn wij ontstaan uit de grote geest of het licht en worden we door de krachten van de natuur, de vier elementen aarde, water, lucht, en vuur getransformeerd tot de vaste vorm van ons fysieke lichaam. Wij bestaan als de grote geest in een spiritueel lichaam, als de vier elementen in een emotioneel lichaam, en als vaste vorm in een fysiek lichaam.

De bijna 400 inheemse volken alleen in Brazilie leven al duizenden jaren in harmonie met moeder aarde en de natuur om hen heen, en kennen de poorten daarnaartoe, en de instrumenten om door die poorten heen te gaan. Al die volken kennen geen uitbuiting en slavernij. Toch hebben wij geleerd ze te zien als primitief.

Wij zijn die verbinding met de natuur, de vier elementen in en om ons heen volledig verloren, en  daarmee ook de kwaliteit en harmonie die voortdurend aanwezig en beschikbaar zijn om onszelf te helen. Ik leer dit potentieel aan energie gebruiken om mezelf te versterken en vitaliseren.

´Je hoeft je alleen maar te verbinden met je natuur en met je licht`, zegt Kaka.

Als ik hem volg in een cirkeldans, een klankmeditatie of ritueel is het inderdaad diep voelbaar voor me. Hij is zo intens verbonden met die klanken, bewegingen en rituelen als poorten naar binnen. En dat heelt me, en inspireert me.

Een eenvoudige meditatie met de vier elementen.

Neem voor deze oefening 5 tot 10 minuten en doe hem in ieder geval een week elke dag. Je zult dan al ervaren hoe je verbinding met je omgeving versterkt, en hoe je dat heelt en vitaliseert.
Ga ontspannen zitten. Adem een paar keer rustig en dieper in en uit. Breng je aandacht dan langs de vier elementen in jou. Blijf per element in ieder geval 1 tot 2 minuten met je aandacht. Voel elk element in je. Wees je bewust dat elke vorm in essentie bestaat uit deze vier elementen, en wordt je bewust hoe jij via elk element verbonden bent met alles om je heen. De zinnen kun je alleen in gedachten uitspreken of hardop, wat voor jou werkt.
Aarde: breng je aandacht naar je fysieke lichaam. Word je bewust dat je lichaam het element aarde representeert. Voel hoe je via je lichaam met moeder aarde verbonden bent. Zeg innerlijk tegen jezelf 3x: ik herken het element aarde als levend in mij.
Water: breng je aandacht naar het element water in je lichaam. Realiseer je dat je voor 70% uit water bestaat. Voel het water in je stromen. Maak verbinding met je emotionele lichaam, realiseer je dat dit ook het element water is in jou. Zeg innerlijk tegen jezelf en herhaal 3x: ik herken het element water als levend in mij.
Lucht: breng je aandacht naar je ademhaling, het element lucht in je lichaam. Voel de zuurstof door je lichaam bij elke ademhaling. Word je bewust dat je op het niveau van de atomen voor 99% bestaat uit leegte. Maak verbinding met je geest, je mentale lichaam en realiseer je dat je gedachten en overtuigingen het : element lucht zijn in jou. Zeg innerlijk tegen jezelf en herhaal 3x: ik herken het element lucht als levend in mij.
Vuur: breng je aandacht naar je lichaamstemperatuur. Voel je warmte. Breng je aandacht naar je hart. Realiseer je dat je hart het element vuur representeert in jou. Word je bewust dat je hart de innerlijke zon is, de bron van leven die alles verwarmt. De bron van liefde. Zeg innerlijk tegen jezelf 3x: ik herken het element vuur als levend in mij.
Eindig met innerlijk zeggen: ik dank de krachten van de natuur in en om mij heen. Ik realiseer mij dat ik aarde, water, lucht en vuur ben en zo een manifestatie ben van de grote geest, het al, de God die ik eer of het universum. Aho...

Wil je de verbinding met jezelf verder versterken, kijk dan op de website. Tijdens Alpenexpedities gebruiken we onder andere initiaties, rituelen en meditaties uit de sjamanistische tradities om de verbinding met jezelf, je lichaam, je gevoelens en de zingeving in je mens en man-zijn te versterken en helen.