Algemene voorwaarden


1. Moeilijkheidsgraad tochten

In de bergen praten we nauwelijks over kilometers in verband met de hoogtemeters. We lopen gemiddeld tussen 4 en 5 uur per dag met een rugzak  van 15 tot 18 kilo.  De tochten zijn voor iedere normaal fitte man tot 65 jaar te doen. Afhankelijk van je voorbereiding zal de tocht meer of minder zwaar zijn. Deelnemers zijn verantwoordelijk te zorgen voor een redelijke basisconditie (met een rugzak van 15 kilo 15 km lopen over onverharde  paden zonder problemen).


2. Veiligheid

De gidsen hebben allemaal veel ervaring in de bergen met trekking en wildkamperen. Ook met deelnemers die niet of nauwelijks in de bergen zijn geweest. 
Er zijn momenten in de bergen dat het voor de veiligheid van de groep noodzakelijk is zonder discussie instructies van de gidsen op te volgen.
Elke deelnemer is uiteindelijk individueel verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid.

2. Aanmelding, intake, briefing

Deelnemers die voor het eerst meegaan of twijfels hebben plannen voor hun definitieve aanmelding een online intake/kennismaking.
Bij medische klachten wordt aangeraden contact op te nemen met een arts en vervolgens te overleggen met DEREISVANDEMAN. 
Voor de reizen in het buitenland is er een paar weken voor de reis een briefing en kennismaking met alle deelnemers. Deze bijeenkomst is de start van de gezamenlijke reis, vormt onderdeel van de voorbereiding. We gaan er dan ook van uit dat iedereen hierbij aanwezig is. De fysieke , mentale en emotionele aspecten van de reis worden besproken. Deelnemers delen hun intentie voor de ontwikkeling als eerste stap in de voorbereiding.

3. Uitrusting

Bij deelname aan de reis ontvang je een paklijst. Het verdient de voorkeur om deze lijst zo snel mogelijk te raadplegen. Met name de verplichte spullen dienen bij elke deelnemer in het bezit te zijn. Het niet bezitten van veilig materiaal kan jezelf en anderen in gevaar brengen. Indien bij de start van de reis de verplichte spullen niet aanwezig zijn dan kan deelname aan de reis worden geweigerd. Dit ter bescherming van jezelf of de groep. Veel van de noodzakelijke materialen zijn ook te huur bij hikershouse

4. Privacy

Wij verzoeken je vriendelijk je eigen persoonsgegevens bij aanmelden goed door te geven. Gebruik de officiële naam die in je paspoort staat. 
DEREISVANDEMAN maakt foto en videomateriaal tijdens de reis voor marketingdoeleinden. Voorafgaand aan de reis geven deelnemers hiervoor al dan niet akkoord. Waarbij deelnemers ten allen tijde kunnen verzoeken om gepubliceerd materiaal alsnog te verwijderen. 

 

5. Het comfort van de reizen 

Tijdens kampeertrektochten gaan we terug naar de basis, zo dicht mogelijk bij de natuur. Het is een onderdeel van de reis. Je slaapt in tweepersoonstenten samen, tenzij je zelf tegen meerprijs een eenpersoonstent aanvraagt.  We koken zelf, uiterst eenvoudig. We zijn tijdens deze tochten sterk weersafhankelijk. Bij slecht weer kan het nodig zijn uit te wijken naar een (berg)hut. De kosten hiervan zijn niet bij de pakketprijs inbegrepen en bedragen doorgaans rond €70 per nacht, inclusief diner en ontbijt. Als er gebruik wordt gemaakt van berghutten dan wordt er met meerdere mensen op een kamer geslapen. Daar is doorgaans geen keuze in. Wanneer we gebruikmaken van accommodaties voor residentiële trainingen worden die met veel zorg uitgekozen. Ze zijn over het algemeen goed, maar gericht op zo dicht mogelijk in of bij natuur, privacy en zelfvoorziening. Ook hier slaap je doorgaans op tweepersoonskamers, zonder keus. Wanneer een eenpersoonskamer noodzakelijk is neemt de deelnemer dan ook vooraf contact op met DEREISVANDEMAN om te overleggen of dit mogelijk is.


7. Heen en terugreis

De heen- en terugreis en het lokale vervoer naar de locatie wordt door de deelnemer geregeld. Na aanmelding wordt je toegevoegd aan een whatsapp groep met de deelnemers om samen te reizen. DEREISVANDEMAN geeft algemeen advies over vliegvelden en lokaal vervoer. Eventueel kunnen transfers verzorgd worden. DEREISVANDEMAN geeft de datum, tijdstip en lokatie aan waar wordt verzameld.

 

8. Geen kant-en-klare reis, maar maatwerk

Indien je een reis op maat wenst, dan kan je contact opnemen met  je wens of vragen. Voor maatwerk gelden vaak aanvullende voorwaarden.

 

9. Betalingsvoorwaarden

Nadat de aanmelding binnen is ontvang je per e-mail een bevestiging en factuur, met een aanbetaling van 25% van de reissom. Je reservering is definitief zo gauw de aanbetaling door DEREISVANDEMAN is ontvangen. Na aanmelding heb je 7 dagen bedenktijd waarbinnen kosteloos geannuleerd kan worden. Uiterlijk 6 weken voor vertrek moet het restant zijn voldaan.

  

 10. Annulering cliënt

De annuleringskosten bedragen tot 2 maanden voor aanvang € 50,--, 
tussen 2 maanden en 1 maand voor vertrek 25% van de totaalprijs. Bij annulering binnen een maand voor vertrek zijn de annuleringskosten 100%. Het is mogelijk een annuleringsverzekering af te sluiten voor wie zich tegen dit risico wil verzekeren. in geval de verzekering niet uitkeert kan DEREISVANDEMAN een voucher aanbieden voor het volledige bedrag minus daadwerkelijk voor die deelnemer reeds gemaakte kosten. 

Voor een geannuleerde plek biedt DEREISVANDEMAN de deelnemer of organisatie steeds de mogelijkheid zich te laten vervangen door een collega/vriend. Ook bij deze potentiële deelnemer zal eerst een intakegesprek plaatsvinden. Afwezigheid evenals vroegtijdig afbreken van een reis wordt niet gecompenseerd. 


 11. Doorgang van de reizen

DEREISVANDEMAN garandeert doorgang van een groepsreis op basis van  minimaal 4 deelnemers. Wanneer deelnemers onverhoopt annuleren op een reeds gegarandeerde reis, kan het voorkomen dat deze reis niet langer het minimumaantal deelnemers heeft. De vertrekgarantie komt dan niet te vervallen. De reis gaat dan gewoon door.

 

12. Verhindering van de begeleiders

Mocht een begeleider van DEREISVANDEMAN door ziekte, een ongeval, een overlijden of een andere reden verhinderd zijn dan zoekt DEREISVANDEMAN binnen zijn netwerk van coaching – en outdoorprofessionals een geschikte vervanger.

 

13. Annulering door DEREISVANDEMAN

DEREISVANDEMAN heeft steeds het recht om een geplande reis te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding uit de keren. In dat geval hebben de reeds ingeschreven deelnemers het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde bedrag volledig terugbetaald.

 

14. Aansprakelijkheid

De deelnemer wordt er expliciet op gewezen dat DEREISVANDEMAN, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële, lichamelijk letsel als dood), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de reizen.

De aansprakelijkheid van DEREISVANDEMAN is beperkt tot de hoogte van het cursusbedrag.

DEREISVANDEMAN is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.


15. Gezondheid

Afhankelijk van de reis is een redelijk tot goede fysieke conditie nodig.

Bij medische klachten wordt aangeraden contact op te nemen met een arts en vervolgens te overleggen met DEREISVANDEMAN.  
Eenvoudige medische problemen kunnen worden opgevangen door de reisleiders.

In geval van ernstige medische problemen en/of ongeval kan evacuatie doorgaans alleen per helikopter. Alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer. Check of dit gedekt is in je reisverzekering


16. Reisverzekering

Deelnemers zorgen zelf voor een adequate reisverzekering. Bij de bergreizen is 'helikopterredding in de bergen bij wandeltochten op gebaande paden'  de meest belangrijke dekking. Bij ons bekende en goede opties zijn via de ANWB en Europeesche (beide ook met annuleringsverzekering mogelijk), en via de NKBV (een kale reisverzekering inclusief bergsport).  

 

17. Milieubeleidsverklaring

DEREISVANDEMAN is zich bewust welke effect reizen heeft op de natuur. DEREISVANDEMAN hecht dan ook grote waarde aan het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten. De reizen worden waar mogelijk georganiseerd op afstand voor auto of trein. Carpoolen wordt altijd organisatorisch ondersteund door DEREISVANDEMAN. Verder staat respect voor de natuur hoog in het vaandel. We leven en reizen in verbinding met de natuur. Natuurlijk laten we niets achter in de natuur en proberen zo min mogelijk het leven daar te verstoren.

 

NIEUWSBRIEF

 Ontvang maandelijks een inspirerende mail. Hoor als eerste over nieuwe events. Krijg extra korting.