Privacy en Cookie Statement - versie november 2020


Wij gaan voorzichtig om met je persoonsgegevens
De essentie van dit statement komt hierop neer: wij dragen zorg voor jou als website bezoeker en/of klant en doen ons best om alleen die mensen te mailen die daar expliciet om hebben gevraagd. We willen je de beste service bieden, alleen daarvoor is het belangrijk dat we iets meer weten over wie onze website bezoekt. Heb je je ingeschreven voor mailtjes van ons? Dan kan het natuurlijk voorkomen dat je dubbele mailtjes krijgt of teveel mail. Het kan ook zijn dat je helemaal uit onze database wil worden gehaald. Uiteraard prima. Laat het ons dan even weten, zodat we het aan kunnen passen.

DEREISVANDEMAN respecteert je privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens op te geven op de website ga je er mee akkoord dat wij je gegevens gebruiken overeenkomstig dit Privacy- en Cookie Statement.

Gebruik van Cookies
Op de website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Met het gebruiken van onze website ga je akkoord dat we gebruik maken van cookies. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:
• het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
• het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen op drie verschillende manieren (die alle drie werken):

  1. middels de cookiebalk die je te zien krijgt bij het (voor het eerst) bezoeken van onze website
  2. via onderstaande knop
  3. je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangtVastleggen van je gegevens
Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt wanneer je de website bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk verder te helpen. Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:
- je aanmeldt voor een (online) training, groep, expeditie of reis
- een dienst of product aanschaft
- je aanmeldt voor de nieuwsbrief
- een ebook downloadt of informatie

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in aanmeldingsformulieren of telefonisch
- Bankrekeningnummer als je klant wordt bij ons


Gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen door ons worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van De reis van de man, zolang je daar prijs op stelt. Indien je hier bezwaar tegen hebt of wanneer je gegevens wilt corrigeren of opvragen, kun je contact met ons opnemen. Afmelden voor nieuwsbrieven kan eenvoudig door het klikken op de link die onderaan iedere nieuwsbrief staat.
Wij zullen je gegevens nooit verkopen of distribueren aan derden die niet in opdracht van ons werken. De enige uitzondering daarop is wanneer wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Het kan zijn dat we je gegevens delen met toeleveranciers die onze klantprocessen ondersteunen. Hierbij kun je denken aan ondersteuning voor de verwerking van administratie. Met al onze leveranciers maken we duidelijke afspraken en sluiten we een verwerkersovereenkomst af.

Bewaartermijn van je gegevens
DEREISVANDEMAN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer je je hebt ingeschreven voor een download, videotraining of onze wekelijkse blog kun je je op ieder moment uitschrijven door te klikken op de uitschrijf link onder iedere mail. Daarnaast is het op ieder moment mogelijk om met ons contact op te nemen om handmatige verwijdering aan te vragen.

Bijdragen
Wanneer je bijdraagt aan een Facebook of linkedingroep maken we op geen enkele andere wijze gebruik van deze bijdrage dan waarvoor het platform is bedoeld. Bijdragen van alle groepen kunnen worden geïndexeerd door Google en zijn mogelijk dus vindbaar voor internetgebruikers. Met een 'besloten groep' bedoelen we dat toegang (plaatsen, reageren, bewerken) tot de groep alleen mogelijk is na registratie. DEREISVANDEMAN kan op geen enkele wijze verantwoording dragen voor hoe de andere deelnemers met jouw bijdragen omgaan.

Websites van derden
Op de website, in de nieuwsbrieven en in de trainingen kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt DEREISVANDEMAN geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website.

Heb je iets gedownload? Dan is dit wat we met je mailadres doen:
Het is ons doel om je de beste klantervaring te geven die we kunnen.
We gebruiken je gegevens om je advertenties voor te schotelen op Facebook
Uiteraard willen we ons marketingbudget effectief besteden en je tegelijkertijd de beste gebruikerservaring geven. Daarom maken we regelmatig marketingcampagnes met advertenties op Facebook. Hierbij delen we je gegevens via de Ads-manager van Facebook om je specifieke advertenties te laten zien voor nieuwe trainingen.
We gebruiken je gegevens om te checken of we een stapje extra voor je kunnen doen
We analyseren (alleen op onze eigen website) hoe je onze website gebruikt. (we willen je bijvoorbeeld automatisch een mailtje kunnen sturen als je een aantal keer op een specifieke pagina van ons bent geweest)
Je kunt op ieder moment je gegevens laten verwijderen door ons
Je kunt je uitschrijven van iedere email lijst door onderaan op een link te klikken. Ieder kwartaal verwijderen we alle emailadressen van mensen in de mailinglijst die zich hebben uitgeschreven én geen klant zijn. Wanneer je wel een klant bent en je toch hebt uitgeschreven ontvang je alleen emails die te maken hebben met je inschrijving voor de training of het leveren van je bestelde producten.

Heb je een review achtergelaten? Dan is dit wat we met die review doen:
Bij het achterlaten van een review op onze website wordt die review getoond bij de betreffende training. Daarnaast gebruiken we de review om onze klantervaringen van die betreffende training te delen op onze pagina op facebook en linkedin. Met het afgeven van een review ga je ermee akkoord dat wij de review kunnen gebruiken in onze marketinguitingen. Heb je vragen over je review, wil je die verwijderen of aanpassen? Dan kun je ten alle tijden contact met ons opnemen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DEREISVANDEMAN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mochten we op enig moment een datalek hebben dan zullen we jou en benodigde instanties er direct van op de hoogste stellen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op [email protected]

Vragen? Neem contact met ons op!
Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of andere onderwerpen uit dit privacy statement, neem dan contact op met DEREISVANDEMAN via: [email protected]
DEREISVANDEMAN behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Dit Privacy en Cookie Statement is voor het eerst gepubliceerd in november 2020.

Contactgegevens: Ynze alkema is de functionaris gegevensbescherming van DEREISVANDEMAN. Je kunt hem bereiken via  [email protected]. Of kijk op  de contactpagina. 


Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met de exploitant van de website.